Astrograma


Politica de confidenţialitate şi de protecţie a datelor cu caracter personal

Accesarea acestui site de către dumneavoastră se supune Politicii de confidenţialitate şi implică acceptul dumneavoastră cu privire la aceasta, reprezentând o înţelegere între părţi.

Vă invităm să consultaţi şi termenii şi condiţiile.

Societatea noastră are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice. Respectăm Regulamentul UE 679/2016 (EU General Data Protection Regulation - GDPR).

Societatea noastră nu promovează spam-ul şi nu furnizează adresa dvs. de e-mail unor terţi. Societatea noastră garantează confidenţialitatea datelor personale ale tuturor celor care completează formularul de înscriere sau de comandă.

Prin furnizarea adresei de email vă daţi consimţământul în mod expres şi neechivoc ca datele dvs. cu caracter personal (inclusiv adresa de email) să intre în baza de date a societăţii noastre şi să fie prelucrate şi folosite în viitor de către aceasta în vederea efectuării comenzilor, transmiterii de oferte, promoţii, mesaje publicitare şi de marketing.

Drepturi

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare (art 12);
 • dreptul de acces la date (art 13);
 • dreptul de intervenţie asupra datelor (art 14);
 • dreptul la opoziţie (art 15);
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art 17);
 • dreptul de a vă adresa justiţiei (art 18).

Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată, semnată şi trimisă la adresa de e-mail sau la sediu firmei, specificate pe site.

Societatea noastră nu garantează în nici un mod securitatea şi/sau confidenţialitatea nici unei informaţii transmise prin orice mijloace de comunicaţii electronice către site sau către adresele de e-mail ale operatorului/administratorului site-ului, ci numai faptul că societatea noastră nu va face publice datele respective. Societatea noastră nu îşi asumă însă responsabilitatea pentru pierderile de informaţii cauzate de erori ale softului cu care este conceput şi găzduit site-ul. De asemenea nu răspundem pentru erorile în securitatea serverului care găzduieşte site-ul.

Vă invităm să consultaţi termenii şi condiţiile utilizării siturilor noastre şi a serviciilor oferite.

Confidențialitatea datelor este de o importanță deosebită pentru Editura Fidelia

Cine este operatorul datelor cu caracter personal?

Editura Fidelia este operatorul datelor dumneavoastră cu caracter personal şi pot fi manipulate şi prelucrate de către persoanele împuternicite de către operator, cum ar fi membrii Echipei Fidelia, care au atribuţiuni specifice, concrete, utilizează datele numai în scopul declarat.

Unde vă stocăm datele?

Datele pe care le colectăm de la dumneavoastră sunt stocate numai la operator şi la persoanele împuternicite. Ele nu sunt stocate pe server, deci nu pot fi accesate online.

Cine are acces la datele dumneavoastră?

Datele dumneavoastră sunt în deplină siguranţă la operator şi la persoanele împuternicite de către operator. Nu transmitem, nu vindem și nu cedăm terților datele dumneavoastră.

Care sunt drepturile dumneavoastră?

Dreptul la acces:
Aveți dreptul de a solicita informații cu privire la datele cu caracter personal pe care le deținem despre dumneavoastră. Puteți contacta Editura Fidelia care vă va furniza datele cu caracter personal prin e-mail.

Dreptul la portabilitate:
Odată cu completarea formularelor de înscriere sau de comandă online a produselor sau serviciilor noastre, primiţi automat o copie a datelor trimise. Aceasta include numai datele cu caracter personal pe care ni le-ați trimis şi amănunte despre produsele sau serviciile comandate.

Dreptul la rectificare:
Aveți dreptul să solicitați rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, dacă acestea sunt incorecte, inclusiv dreptul de a completa datele cu caracter personal incomplete.

Dreptul la ștergerea datelor. Aveți dreptul să ștergeți oricând orice date cu caracter personal prelucrate de către Editura Fidelia, cu excepția următoarelor situații:

 • aveți o solicitare nerezolvată;
 • aveți o comandă deschisă care nu a fost încă expediată sau a fost parțial expediată;
 • aţi urmat cursuri iar datele dumneavoastră fac parte din matricola impusă de regulament;
 • aţi primit o diplomă sau un certificat iar evidenţa acestora este necesară conform regulamentelor şi legilor în vigoare;
 • aţi făcut o comandă de servicii, aţi primit produsul final iar copia acestuia precum şi datele care au stat la baza alcătuirii lui sunt necesare pentru a corela viitoarele comenzi cu acestea.

Dreptul de a vă opune prelucrării bazate pe interes legitim:
Aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal şi în acest caz trebuie să cereţi operatorului ştergerea datelor.

Dreptul dumneavoastră de a vă opune marketingului direct:
Aveți dreptul să vă opuneți marketingului direct, inclusiv analizei profilului în scopuri de marketing direct.

Ce tipuri de date cu caracter personal prelucrăm?

Vom prelucra următoarele categorii de date cu caracter personal:

 • informații de contact, cum ar fi numele, adresa, adresa de e-mail și numărul de telefon, pentru a vă putea factura şi oferi serviciile;
 • în cazul unor comenzi de studii astrologice, numerologice sau de divinaţie, datele absolut necesare pentru a vă putea oferi serviciile cerute sunt: data naşterii, ora şi locul naşterii;
 • în cazul unor comenzi de studii astrologice, numerologice sau de divinaţie puteţi să specificaţi motivul comenzii sau să ne sugeraţi direcţia în care să ne focusăm în studiul alcătuit, sau să ne împărtăşiţi problemele personale – în cazul acestora garantăm confidenţialitate;
 • în cazul înscrierii la cursurile pe care le organizăm avem nevoie de aceste date pentru a vă putea oferi accesul la cursuri, pentru a vă putea oferi materiale şi pentru evidenţa matricolă;
 • în Catalogul terapeuţilor datele oferite voluntar şi intenţionat de către terapeuţi sunt afişate online cu acordul lor în scopuri publicitare.

Cine are acces la datele dumneavoastră cu caracter personal?

Datele dumneavoastră cu caracter personal transmise unor terți sunt folosite numai pentru a vă oferi serviciile menționate mai sus, pentru operațiuni efectuate de furnizorii de servicii de depozitare și de distribuție în legătură cu livrarea comenzii dumneavoastră sau procesarea plăților de către furnizorii de servicii de procesare a plăților.

Pentru cât timp vă salvăm datele?

Vă vom păstra datele atât timp cât sunteți un client activ.