Astrograma


Termeni şi condiţii

Folosirea acestui site, implică acceptarea termenilor şi condiţiilor prezentate mai jos. Vă recomandăm să citiţi cu atenţie toţi termenii şi condiţiile în vederea folosirii site-ului în cele mai bune condiţii.

Vă invităm să consultaţi şi politica de confidenţialitate şi de protecţie a datelor cu caracter personal.

Utilizator

Reprezintă persoana care accesează site-ul, în scopuri private sau profesionale şi care a acceptat termenii şi condiţiile prezentului site. Continuarea navigării prin site înseamnă acceptarea prezentelor condiţii.

Utilizare abuzivă

Reprezintă utilizarea site-ului într-un mod contrar practicii în domeniu, a reglementărilor şi ale legislaţiei în vigoare sau în orice alt mod care poate produce prejudicii companiei noastre.

Utilizarea site-ului

Informaţiile publicate pe site-ul nostru sunt informaţii de interes general despre compania noastră, produsele comercializate de acesta cât şi alte informaţii considerate de compania noastră ca fiind de interes pentru utilizatori. Informaţiile sunt puse la dispoziţia utilizatorilor în mod gratuit. Societatea noastră este deţinătoarea tuturor drepturilor de proprietate intelectuală asupra site-ului, respectiv asupra designului şi conţinutului acestuia. Utilizatorul are obligaţia de a respecta toate drepturile de proprietate intelectuală ale companiei noastre, prevăzute de legislaţia în vigoare. Utilizatorul se obligă să acceseze şi să utilizeze site-ul în scopuri şi prin mijloace care să nu constituie o utilizare abuzivă.

Asumare

Societatea noastră nu îşi asumă responsabilitatea pentru descrierile incomplete. Încercăm să minimalizăm toate greşelile care pot apărea din editarea electronică sau manuală a informaţiilor prezentate. Societatea noastră îşi rezervă dreptul să completeze şi să modifice orice informaţie de pe site.

Societatea noastră nu răspunde pentru prejudiciile create ca urmare a nefuncţionării site-ului precum şi pentru cele rezultând din imposibilitatea accesării anumitor link-uri publicate pe site.

Frauda

Orice încercare de a accesa datele personale ale altui utilizator sau de a modifica conţinutul site-ului, sau de a afecta performanţele serverului pe care rulează site-ul va fi considerată o tentativă de fraudare a site-ului şi va pune în mişcare cercetarea penală împotriva aceluia sau acelora care a(u) încercat acest fapt.

Drepturi de autor (copyright)

Întregul conţinut al site-ului, incluzând imagini, texte, animaţii, programe, scripturi şi orice alte date, este proprietatea companiei noastre şi este protejat conform Legii drepturilor de autor şi legilor privind dreptul de proprietate intelectuală şi industrială. Folosirea fără acordul scris a companiei noastre a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepseste conform legilor în vigoare.

Pentru raportarea problemelor legate de drepturile de proprietate intelectuală vă rugăm să ne contactaţi în scris prin complearea unui formular de contact.

Litigii

Orice litigiu apărut între Clienţi şi Societate va fi rezolvată pe cale amiabilă. În cazul în care nu s-a reuşit stingerea conflictului pe cale amiabilă, competenţa revine instanţelor de judecată române.

Date personale

Informaţiile utilizatorilor site-ului sunt confidenţiale şi vor putea fi folosite numai pentru comunicări comerciale cu partenerii acestuia. Orice date specifice privitoare la situaţia şi starea produselor se pot obţine contactându-ne online, la coordonatele cuprinse în prezentul site.

Pe site-ul nostru, utilizatorul este responsabil pentru toate activitatile care survin prin accesarea contului şi parolei personale.

Societatea noastră nu poate fi făcută responsabilă pentru erorile survenite în urma neglijenţei utilizatorului privind securitatea şi confidenţialitatea contului şi parolei sale.

Pentru o mai bună înţelegere a acestor clauze, vă rugăm consultaţi şi Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

Securitatea datelor personale şi a informaţiilor

Datele personale introduse de către cumpărător vor fi folosite de Societate numai în scopul declarat al acestui site. Informaţiile din formularul de comandă sunt necesare pentru a vă trimite confirmarea comenzilor, conceperea produselor comandate, livrare, anunţarea promoţiilor în curs etc., în nici un caz nu vor fi furnizate unei terţe părţi.

Societatea garantează confidenţialitatea anumitor informaţii. Aceste date nu există fizic pe serverele care rulează site-ul, ele fiind accesibile numai de către personalul autorizat al Societăţii prin reţeaua internă. Fiecare utilizator are dreptul de a vedea numai propriile sale date personale pe care le-a introdus.

Site-ul foloseşte măsuri de securitate împotriva pierderii, alterării sau folosirii greşite a informaţiilor care se află în controlul Societăţii. În cazul pierderii de informaţii cauzate de erori ale softului cu care este conceput şi gazduit site-ului, Societatea nu-şi asumă nicio responsabilitate.

În funcţie de comportamentul clientului, compania noastră îşi rezervă dreptul de a-şi selecta clientela.

Frauda

Societatea noastră nu solicită Clienţilor sau Utilizatorilor săi prin nici un mijloc de comunicare (e-mail / telefonic / SMS / etc.) informaţii referitoare la date confidenţiale, conturi/carduri bancare sau parole personale.

Clientul îşi asumă întreaga responsabilitate pentru divulgarea către un terţ a datelor sale confidenţiale. Societatea noastră declină orice responsabilitate, în situaţia în care un client ar fi / este prejudiciat sub orice formă de către un terţ care ar pretinde că este/reprezintă interesele noastre.

Clientul va informa compania noastră asupra unor asemenea tentative, folosind datele de contact.

Societatea noastră nu promovează spam-ul. Orice client care a furnizat explicit adresa sa de email pe site poate opta pentru dezactivarea contului de client aferent acestei adrese de e-mail.

Comunicările realizate de către compania noastră prin mijloace electronice de comunicare la distanţă (i.e. e-mail) conţin datele de identificare complete şi conforme ale expeditorului sau legături către acestea, la data transmiterii conţinutului.

Compania noastră îşi rezervă dreptul de a pune în mişcare urmărirea penală împotriva aceluia sau acelora care a(u) încercat să, sau a(u) atins acest(e) scop(uri):

 • de a accesa datele de orice tip ale altui Client prin folosirea unui cont sau prin orice altă metodă;
 • de a altera sau de a modifica conţinutul Siteului sau orice corespondenţă expediată prin orice modalitate de către Compania noastră către Client;
 • de a afecta performanţele serverului pe care rulează siteul;
 • de a accesa sau de a divulga oricărui terţ care nu are autoritatea legală necesară, conţinutul expediat prin orice mijloc de către compania noastră către Client atunci când acesta nu este destinatarul legitim al conţinutului.

Contact

Compania noastră publică pe site datele complete şi corecte de identificare şi contactare de către Client sau Membru.

Prin utilizarea formularului de contact sau al serviciului prezent pe site, Membrul sau Clientul permite companiei noastre să îl contacteze prin orice mijloc disponibil incluzând şi mijloacele electronice.

Completarea parţială sau integrală a formularului de contact şi trimiterea acestuia nu reprezintă în niciun fel un angajament din partea companiei noastre de a contacta Membrul sau Clientul.

Accesarea site-ului, folosirea informaţiilor prezentate în cadrul acestuia, vizitarea paginilor sau trimiterea de e-mail-uri sau notificări adresate companiei noastre se realizează în mod electronic, telefonic, sau orice alt mod de comunicare disponibil Membrului sau Clientului şi compania noastră, considerându-se astfel că acesta consimte primirea notificărilor din partea companiei noastre în modalitate electronica şi/sau telefonică, incluzând şi comunicări prin e-mail sau prin anunţuri pe site.

Societatea noastră îşi rezervă dreptul de a nu răspunde tuturor solicitărilor de orice natură, primite prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic etc).

Newsletter

În momentul în care, Membrul sau Clientul îşi crează un Cont pe Site, acceptând Termenii şi condiţiile site-ului, acesta are dreptul de a-şi exprima sau nu acordul cu privire la primirea de newslettere şi/sau alerte din partea companiei noastre.

Datele preluate de la Membru în scopul expedierii newslettere-lor pot şi vor fi folosite de către compania noastră în limitele Politicii de confidenţialitate.

Renunţarea la primirea newslettere-lor de către Membru sau Client se poate face în orice moment:

 • folosind legătura special destinată din cadrul oricăror newslettere primite;
 • prin modificarea acceptului său de a primi newslettere şi folosind pagini din zonele restricţionate, prin folosirea Contului;
 • prin contactarea companiei noastre, conform cu informaţiile de contactare, şi fără nicio obligaţie ulterioară a vreunei părţi faţă de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese;
 • renunţarea la primirea newslettere-lor şi/sau alertelor nu implică renunţarea la acceptul dat pentru document.

Compania noastră nu va include în newslettere transmise Membrului sau Clientului niciun alt fel de material publicitar sub formă de conţinut care să facă referire la vreun terţ care nu este partener al companiei noastre la momentul expedierii newslettere-lor.

Politica de confidenţialitate

Firma noastră colectează date cu caracter personal şi date cu caracter special (CNP), pe pagina Site-ului său, numai cu acordul voluntar al Membrului sau al Clientului, în următoarele scopuri:

 • validarea, expedierea şi facturarea comenzilor către acesta;
 • rezolvarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă sau un contract, la serviciile sau produsele/serviciile achiziţionate de către acesta;
 • pentru a asigura accesul acestuia la serviciu;
 • trimiterea de newslettere şi/sau alerte periodice, în format exclusiv electronic;
 • contactarea acestuia, la cererea sa voluntară;
 • contactarea acestuia, în chestiuni de relaţii cu Clientii;
 • scopuri statistice.

Pentru crearea contului, Codul Numeric Personal este obligatoriu numai pentru Membrii sau Clienţii persoane impozabile în sensul Codului Fiscal art. 155 lit. f).

Prin crearea Contului, fiecare Membru sau Client şi-a exprimat consimţământul ca compania noastră să colecteze şi să adminstreze datele acestuia cu caracter personal, în condiţiile şi cu respectarea prevederilor Legii 677/2001.

Dreptul de intervenţie asupra datelor

Oricare Membru sau Client are dreptul de a obţine de la compania noastră, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată, în mod gratuit, după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte.

Feedback

În cazul în care există întrebări sau sugestii în legătură cu compania noastră, vă rugăm să ne contactaţi prin completarea unui formular de contact.

Orice comentarii, întrebări, feedback, idei, sugestii sau alte comunicări sau informaţii despre sau referitoare la site-urile noastre, funcţionalitatea sau îmbunătăţirea acestuia vor ramâne proprietatea companiei noastre.